sad-girl

  • Shooib786

     Tum Ne Chup Reh Kar Sitam Aur Bhi Dhaaya Mujh Pe,

    Tum Se Achey Hain Mere Haal Pe Hansne Waaley..